Viešųjų pirkimų planas 2016 m.

Viešųjų pirkimų taisyklės.

 

2014 m. VĮ valstybinio miškotvarkos instituto vykdomi viešieji pirkimai

Eil. Nr. Pirkimo pradžia Pirkimo objektas Pirkimo būdas* Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis Pirkimo pabaiga Vertinimo kriterijus Laimėjęs tiekėjas Pirkimo kaina EUR
1.

2014-10-02

Kopijavimo ir spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų, priežiūros ir remonto pirkimas

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2014-10-10 Mažiausios kainos

UAB Novakopa

99412,00 Lt

2.

2015-03-26

Kompiuterinės įrangos dalys

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-03-26 Mažiausios kainos

UAB "SKS IT"

306,26

3.

2015-04-23

Nešiojamieji kompiuteriai

MVP

Vadovaujantis VPĮ ir VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis 2015-04-30 Mažiausios kainos

UAB "SKS IT"

11723,45

*Pirkimo būdas: MVP – mažos vertės pirkimas; SAK – supaprastintas atviras konkursas; AK - atviras konkursas; RB – ribotas konkursas; KD – konkurencinis dialogas; SD – skelbiamos derybos; ND – neskelbiamos derybos