Veiklos sritys

 • visų Lietuvos miškų sklypinė inventorizacija;
 • miškotvarkos projektų rengimas
 • žemės reforma miškų urėdijose ir nacionaliniuose parkuose;
 • saugomų teritorijų, rekreacinių miškų ir kitų specialios paskirties miškų projektavimas ir tvarkymas;
 • medžioklėtvarkos projektų rengimas;
 • žemėlapių, schemų, planų gamyba ir leidimas;
 • miško valdų geodeziniai matavimai;
 • miškotvarkos duomenų informacinių bazių sudarymas;
 • konsultacinė veikla;
 • įvairios kartografinės ir kitos medžiagos dauginimas, tiražavimas, poligrafinės paslaugos;
 • želdynų ir želdinių inventorizavimas
 • kita įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta veikla.