Darbo užmokestis

VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto darbuotojų pareigybinių mėnėsinių atlyginimų minimalios ribos

Eil. Nr. Pareigybes pavadinimas Litais Eurais
1. Direktorius (nustato steigėjas) 4165 1206,27
2. Direktoriaus pav. ir vyriausiasis buhalteris 3740 1083,18
3. Skyriaus vedėjas 1900 550,28
4. Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1600 463,40
5. Projektų vadovas 1900 550,28
6. Vyresnysis buhalteris 1600 463,40
7. Buhalteris 1500 434,43
8. Vyresnysis taksatorius 1600 463,40
9. Taksatorius 1500 434,43
10. Jaunesnysis taksatorius 1200 347,55
11. Vyriausiasis specialistas 1600 463,40
12. Vyresnysis specialistas 1400 405,47
13. Jaunesnysis specialistas 1200 347,55