Kontaktai

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

Mob.
telefonas

El. paštas

Administracija

L.e. VĮ Valstybinių miškų urėdija

direktoriaus pareigas

Valdas Kaubrė

(8-5) 2374021

(8-698) 17999

valdas.kaubre@vivmu.lt

info@vivmu.lt

Direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai

Alfredas Galaunė

(8-37) 490222

(8-686) 11384

alfredas.galaune@vivmu.lt

Direktoriaus pavaduotojas miškotvarkai

Šarūnas Bėčius

(8-37) 490295

(8-687) 72879

sarunas.becius@vivmu.lt

Administravimo ir teisės skyrius

Skyriaus vedėja

Laura Pertikienė

(8-37) 490221

 

laura.pertikiene@vivmu.lt

Vyr. specialistė

Daiva Ulinskienė

(8-37) 490222

 

daiva.ulinskiene@vivmu.lt

info@lvmi.lt

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius

Vyriausioji buhalterė

Nijolė Balčienė

(8-37) 490214

 

nijole.balciene@vivmu.lt

Projektavimo skyrius

Skyriaus vedėjas Martas Lynikas (8-37) 490212 (8-686) 67408 martas.lynikas@vivmu.lt
Skyriaus vedėjo pavaduotojas Vaidotas Beržanskis (8-37) 490229 (8-698) 33422 vaidotas@lvmi.lt
Projektų vadovė Živilė Ribokienė (8-37) 490298   zivile.ribokiene@vivmu.lt

GIS ir geodezijos skyrius

Skyriaus vedėjas Michailas Palicinas  (8-37) 490240   michailas.palicinas@vivmu.lt

GIS ir kartografijos poskyris

Poskyrio vedėjas

Rimvydas Puslys

(8-37) 490227

 

rimvydas_p@lvmi.lt

Geodezijos poskyris

Poskyrio vedėja

Algima Bartosevičienė

(8-37) 490243

 

algima.bartoseviciene@vivmu.lt

Kontrolės skyrius

Skyriaus vedėjas

Darius Ribokas

(8-37) 490248

 

darius_r@lvmi.lt

vyr. specialistas

Antanas Bendinskas

(8-37) 490231

 

antanas_b@lvmi.lt

Kraštotvarkos skyrius

Skyriaus vedėja

Viliūnė Naureckaitė

(8-37) 490235

 

viliune@lvmi.lt

Vyriausias specialistas

Linas Juozaitis

(8-37) 490254

 

linas.juozaitis@vivmu.lt

1-as miškotvarkos skyrius

Projektų vadovas

Artūras Gustainis

(8-37) 490253

 

arturas.gustainis@vivmu.lt

2-as miškotvarkos skyrius

Projektų vadovas

Darius Džiaugys

(8-37) 490249

 

darius_d@lvmi.lt

3-as miškotvarkos skyrius

Projektų vadovas

Vidmantas Dičkalnis

(8-37) 490244

 

vidas@lvmi.lt

4-as miškotvarkos skyrius

Projektų vadovas

Nerijus Pivoriūnas

(8-37) 490253

 

nerijus.pivoriunas@vivmu.lt

5-as miškotvarkos skyrius

Projektų vadovas

Kęstutis Martinkevičius

(8-37) 490255

 

kestas_m@lvmi.lt