Medžioklėtvarka

Vykdoma medžiojamosios faunos apskaita, tiriamos žvėrių žiemos ganyklos, įvertinami naturalių pašarų ištekliai, inventorizuojami žvėrių pažeisti medynai, projektuojamos biotechninės ir miško apsaugos nuo pakenkimų priemonės.
Atliekant medžioklės plotų naudotojų užsakymus, medžiotojų būreliams ir klubams skaičiuojamas mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, gaminami medžioklės plotų planai.

 
M 1:50000 arba M 1:25000, medžioklės plotų schemos M 1:100000, vykdomos patikslintos laukinių žvėrių apskaitos. Sudaromi laukinių žvėrių veisimo aptvaruose projektai, parenkamos vietos aptvarams, projektuojami fazanynai-fazanų aklimatizatoriai.null
Miškotvarkos projektuose ruošiamuose miškų urėdijoms bei nacionaliniams parkams pateikiami ir medžioklėtvarkiniai duomenys.

 Miškotvarkos metu, miškų urėdijoms ar nacionaliniams parkams pageidaujant organizuojama elninių žvėrių apskaita Makeino-Jurgensono metodu. Medžioklėtvarkos metu tiriamos elninių žvėrių žiemos ganyklos, inventorizuojami elninių žvėrių ir bebrų pažeisti miško žėliniai, želdiniai ir medynai, atliekama stambiųjų kanopinių žvėrių gausos kitimo ir sumedžiojimo analizė už pereitą laikotarpį, paskaičiuojamas teritorijos talpumas, nustatomas leistinas stambiųjų kanopinių žvėrių skaičius, prognozuojamas šių žvėrių gausos kitimas ateityje, projektuojamos biotechninės ir miško apsaugos nuo žvėrių priemonės.
Medžioklėtvarkos specialistai konsultuoja medžioklės plotų naudotojus dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo.
Organizuojamos ir vykdomos patikslintos laukinių žvėrių apskaitos.