Kraštotvarkos  skyriaus veikla

Skyrius rengia Gamtosauginių priemonių planus, atlieka Rekreacinių ir saugomų teritorijų planavimą, vykdo Kertinių miško buveinių inventorizaciją bei Raudonosios knygos objektų radimviečių išskyrimą

 

Kraštotvarkos skyriaus svarbesni darbai

Kraštovaizdžio sutvarkymo, miškotvarkos projektai ir jų patikslinimai bei kiti projektai

2002 m.
Vingio parko miškotvarkos projektas (projekto autorius A.Brukas)
Verkių RP miškotvarkos projektas (projekto autorius A.Brukas)


2003 m.
Raigardo kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas (projekto autorius A.Brukas)
Europos centro kartografinio draustinio ribos ir tvarkymo planas (projekto vadovas P.Kavaliauskas)
Alytaus HE statybos poveikio aplinkai ekspertizė (jungtinė sutartis su LŽUU); (rengėjai A.Brukas. V.Naureckaitė).


2004 m.
Rambyno regioninio parko ribų ir zonų ribų bei šio parko tvarkymo planas
(projekto vadovė V.Naureckaitė).
Metelių regioninio parko Dusios rekreacinės zonos tvarkymo planas (projekto vadovė V.Naureckaitė).


2005 m.
Žuvinto biosferos rezervato miškotvarkos projektas (projekto autorius A.Brukas)
Kulautuvos rekreacinio tako techninis projektas (projekto autorius A.Brukas)
Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio miško aplinkos sutvarkymo projektas (projekto vadovė V.Naureckaitė).
Krašto apsaugos ministerijos Karinių oro pajėgų Juodkrantės radiolokacinės kuopos vidinės miškotvarkos projektas (projekto autorė V.Naureckaitė).
Rekreacinės infrastruktūros plėtros ir tvarkymo valstybiniuose miškuose programa (darbo vadovas A.Brukas)
Ignalinos miškų urėdijos 1999/2000 metų miškotvarkos projekto gamtotvarkinė dalis (darbo vadovas A.Brukas
Girijos miško (Eurokalvų miško "Mažoji Europa") specialusis infrastruktūros planas
(projekto autorius A.Brukas)
Avirės valstybinio hidrografinio draustinio ribų keitimo specialusis planas (projekto autorius A.Brukas)


2006 m.
Mažųjų Žinėnų piliakalnio želdinių sutvarkymo projektas (projekto vadovė V.Naureckaitė).
Pagramančio regioninio parko informacinės sistemos ir minimalios rekreacinės infrastruktūros techninis projektas (projekto vadovė V.Naureckaitė).
Šiaurės ir Rytų Lietuvos valstybinių parkų Anykščių, Asvejos, Sartų, Žagarės ir Ventos regioninių parkų ribų
 bei zonų ribų planai ir tvarkymo planai, VMI ir VĮ "Gamtos paveldo fondas" jungtinė sutartis (konsorciumas)
(rengėjai: A.Brukas. V.Naureckaitė su bendraautorių kolektyvu).


2007 m.
Mokslinis – taikomasis darbas AM užsakymu „Kraštovaizdžio tvarkymo priemonių taikymo valstybiniuose
miškuose rekomendacijų parengimas" (darbo vadovas A.Brukas)


2008 m.
Kraštovaizdžio formavimo rekomendacijų parengimas ir paežerių kraštovaizdžio sutvarkymo Tytuvėnų RP
projektas (projekto vadovė V.Naureckaitė).
Šiaulių miesto želdynų, augančių skveruose, parkuose ir gatvėse, inventorizavimo bei šių želdynų tvarkymo
programos 2008-2012 metams parengimas.


2009 m.
Kulautuvos miško parko kraštovaizdžio formavimo projektas (projekto vadovė V.Naureckaitė)
Raseinių savivaldybės miškų miško kraštovaizdžio formavimo projektas (projekto autorė V.Naureckaitė)
„Neregėtos Lietuvos" Tūkstantmečio Ąžuolyno projektas (projekto autorė V.Naureckaitė).


2010 m.
Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų išdėstymo schema Kazlų Rūdos girininkijos teritorijoje"(VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas) (parengė V.Naureckaitė).
„Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų Nemuno žemupio rekreacinės srities valstybiniuose miškuose išdėstymo schema"(VĮ Jurbarko miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas) ( parengė J.Lučka).
„Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų Verknės girininkijos miškuose išdėstymo schema"
(VĮ Prienų miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas) (parengė V.Naureckaitė).
Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų išdėstymo schema Pagramančio ir Šilinės girininkijose" (VĮ Tauragės miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas) (rengėjai V.Naureckaitė, S.Skuja, L.Luozaitis ).


2011 m.
„Rozalimo miško parko sutvarkymo projektas" (VĮ Pakruojo miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas) (projekto vadovė V.Naureckaitė).
"Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros ir miško kraštovaizdžio formavimas Germanto kraštovaizdžio draustinyje"(VĮ Telšių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas),
 (parengė J.Lučka).
„Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų išdėstymas Druskininkų girininkijoje".
 VĮ Druskininkų miškų urėdijos miškotvarkos projekto patikslinimas (parengė L.Juozaitis).
„Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų išdėstymas bei miško parko kraštovaizdžio formavimas Gulbinų girininkijos Daugėlių miško parko teritorijoje". VĮ Kuršėnų miškų urėdijos miškotvarkos projekto patikslinima. (parengė L.Juozaitis).
„Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų išdėstymas Padubysio girininkijos Bralinskių poilsiavietėje". VĮ Raseinių miškų urėdijos miškotvarkos projekto patikslinimas (parengė L.Juozaitis).

2012 m.
„Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų išdėstymo schema Pajevonio ir Šunskų girininkijose" (VĮ Marijampolės miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas
(parengė V.Naureckaitė).
.„Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų Utenos girininkijos Skaistašilio miško parke išdėstymo schema". (VĮ Utenos miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas),
(parengė V.Naureckaitė, L.Juozaitis).
„Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų Karmėlavos girininkijos Kleboniškio miško parke išdėstymo schema". (VĮ Kauno miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas),
 (parengė V.Naureckaitė).
‚Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų išdėstymas bei kraštovaizdžio formavimas Šernų girininkijos Kairių miške‘. (VĮ Kretingos m.u. vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas (parengė L.Juozaitis).
Kauno rajono savivaldybės Ramučių seniūnijos miškų miškotvarkos projektas (projekto vadovas L.Juozaitis).
Kauno miesto savivaldybės miškų vidinės miškotvarkos projektas (projekto autorius A.Brukas).
 Mažeikių senamiesčio parko vidinėw miškotvarkos projektas, 2012, (projekto autorius  L.Juozaitis).
VĮ Dubravos EM miškų urėdijos miškotvarkos projekto patikslinimas (parengė V.Naureckaitė).
„Viešojo naudojimo miško rekreacinės infrastruktūros objektų išdėstymas bei kraštovaizdžio formavimas Kaltinėnų girininkijos Šilalės miško parke". VĮ Rietavo m.u. vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas (parengė J.Lučka).
VĮ Šiaulių m.u. vidinės miškotvarkos projekto patikslinimas ( parengė J.Lučka).

2013 m.
Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projektas  (projekto autorius A.Brukas, projekto vadovė V.Naureckaitė)

Vidinių miškotvarkos projektų sudedamųjų dalių rengimas  (2006-20012 m.):
1. Panevėžio, Kupiškio, Šiaulių, Mažeikių, Tytuvėnų, Joniškio, Pakruojo, Kuršėnų, Biržų, Anykščių, Zarasų, Rokiškio, Ukmergės, Utenos, Švenčionėlių, Ignalinos, Vilniaus, Nemenčinės, Trakų, Šalčininkų, Veisiejų, Varėnos, Valkininkų, Druskininkų miškų urėdijų gamtosauginiai planai.
2. Telšių, Rietavo, Kretingos, Panevėžio, Kupiškio, Šiaulių, Tytuvėnų, Joniškio, Kuršėnų, Biržų, Anykščių, Ukmergės, Rokiškio, Utenos, Švenčionėlių, Ignalinos, Mažeikių, Zarasų, Vilniaus, Nemenčinės, Trakų, Šalčininkų, Varėnos, Valkininkų, Druskininkų, Veisiejų miškų urėdijų rekreacinio sutvarkymo projektai .

Skaityti pranešimai konferencijose, seminaruose
1.Pranešimas „Bioįvairovės palaikymo ir tiksliniai aplinkosauginiai miškų ūkio darbai" (A.Brukas, V.Naureckaitė) konferencijoje Žagarės regioniniame parke 2006 m.spalio mėn.
2 . Pranešimas „Rekreacijos planavimas miškotvarkoje" (V.Naureckaitė) seminare Telšių m.u. 2007 m. spalio mėn. „Rekreacijos plėtra valstybiniuose miškuose".
3. Paskaitos „Kraštovaizdžio formavimo priemonių taikymas ir vertinimas valstybiniuose miškuose" (V.Naureckaitė, J.Lučka) ir „Retųjų miško paukščių apsauga Lietuvoje" (S. Skuja) Valstybinės miškų kontrolės specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursuose Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje 2008 m. spalio mėn.
4. Pranešimas „Kraštovaizdžio formavimo projektavimas miškų urėdijų miškuose" (J.Lučka), valstybinių parkų darbuotojams, Aukštaitijos nacionaliniame parke, 2011m.

Dalyvavimas apžiūrose
2008 m. Generalinės miškų urėdijos organizuotoje Rekreacinės infrastruktūros valstybiniuose miškuose įvertinimo apžiūroje dalyvavo 3 skyriaus specialistai: 2 rekreacijos lygmens apžiūros komisijos darbe – V.Naureckaitė (komisijos pirmininkė), L.Juozaitis, o 3 rekreacijos lygmens  komisijoje– J.Lučka.

Moksliniai taikomieji darbai
1.    Mokslinio-taikomojo darbo „Kraštovaizdžio tvarkymo priemonių taikymo valstybiniuose miškuose rekomendacijų parengimas", darbo užsakovas – Aplinkos ministerija, VMI, Kaunas, 2007.
2.    Rekreacinės infrastruktūros plėtros ir tvarkymo valstybiniuose miškuose programa; darbo užsakovas – Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, Vilnius, 2005.

Publikacijos
1. E.Riepšas, V.Naureckaitė, J.Šepetienė, R.Povilanskas. Rekreacijos reikmės Lietuvos miškuose. MIŠKININKYSTĖ, 2012, nr. 2 (72), p. 38-46. ISSN 1392-2041.
2. A.Brukas. Miesto miškai. „MIŠKAI" 2013, Nr. 2-4
3. V.Naureckaitė, R.Peleckas. Rekreacinių ir gamtosauginių projektų valstybiniuose miškuose įgyvendinimas įsisavinant Europos Sąjungos finansinę paramą. „GIRIOS", 2011.Nr. 10.
4. V.Naureckaitė. Gamtosauginės krypties darbų vystymas miškotvarkoje. „GIRIOS", 2011.Nr. 3.
5.L.Juozaitis. Forest recreation and nature protection planning in Lithuanian state forests (Miško rekreacijos ir gamtosaugos planavimas Lietuvos valstybiniuose miškuose)", Europos ESRI vartotojų konferencija, Vilnius, 2009-10-15.
6. V.Naureckaitė. Rekreacinės veiklos apžiūrai pasibaigus. „GIRIOS", 2008, Nr. 12 ir 2009, Nr. 1.7. 7. Naureckaitė. Rekreacijos planavimas miškotvarkoje. „GIRIOS", 2008, Nr. 1.
8. V.Naureckaitė, A.Naureckaitė. Kauno ąžuolynas: praeitis ir dabartis. „GIRIOS", 2007, Nr. 4.
9. V.Naureckaitė, A.Brukas. Miško rekreacijos pradininkas. Miškininko gyvenimo pasirinkimai. "GIRIOS", 2006, Nr.10.
10..V.Naureckaitė. Baigti Rambyno RP tvarkymo plano darbai. GIRIOS", 2006, Nr.6.
11. .Andersson L., Kriukelis R. ir Skuja S. 2005. Kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje. VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Kaunas ir Östra Götaland Regioninė miškų valdyba, Linköping, Švedija.
12..V.Naureckaitė. Poilsio organizavimas Metelių regioniniame parke. "GIRIOS", 2005, Nr.10.
13. V.Naureckaitė. Pristatomi Metelių regioninio parko Dusios rekreacinės zonos tvarkymo plano sprendiniai. DZŪKŲ ŽINIOS, 2004. Nr. 55.
14. V.Naureckaitė. Baigiamas Rambyno regioninio parko planavimas. „ŠILOKARČEMA", 2004-11-26, Nr. 93.
15. V.Naureckaitė.,P.Kavaliauskas. Kraštotvarkiniai ir miškotvarkiniai konfliktai Varnių regioniniame parke. MIŠKININKYSTĖ, 2001, Nr. 1 (49).
16. V.Naureckaitė. Seminaras – kelionė po Europą. „GIRIOS", 2000, Nr. 4–5.
17. V.Naureckaitė, G.Daniulaitis. Kuršių nerijos miškų rekreacinis tvarkymas, „GIRIOS", 2000, Nr. 1-2.
18. V.Naureckaitė. Miško parkų Kuršių nerijoje formavimo problema. GEOGRAFIJA, 1999. Nr. 35(2).