Svarbiausios datos

1922 01 01m.

Lietuvos nacionalinės miškotvarkos gimimo data - Žemės ir valstybės turtų ministerijos Miškų departamento įkurta miškotvarkos tarnyba (miškotvarkos būriai).

1922 - 1937 m.

atlikta pirmoji visų Lietuvos valstybinių miškų inventorizacija.

1933 - 1939 m.

vykdyta miškotvarkos revizija (antrinė miškotvarka) valstybiniuose miškuose.

1940 - 1941 m.

vykdyta žemės reforma Vilniaus krašto miškuose.

1944 11 15 m.

įkurta Lietuvos miškų tvarkymo kontora prie Miškų liaudies komisariato, vėliau Miškų ūkio ministerijos, Kaune, Vydūno al. Nr.13. Faktiškai pradėjo funkcionuoti nuo 1945 m.

1946 - 1948 m.

prie Miškotvarkos kontoros suorganizuoti miškotvarkos specialistų (technikų) rengimo kursai ir išleistos 3 jų laidos.

1947 09 25 .

Lietuvos miškotvarkos kontora tapo  sąjunginio pavaldumo organizacija - pervedant ją sąjunginio aerofoto miškotvarkos susivienijimo "Miško projektas" žiniai.

1946 - 1950 m.

atlikta pirmoji pokario miškotvarka 1300 tūkst. ha plote.

1950 m.

pirmą kartą miškotvarkos darbuose Lietuvoje panaudotos aeronuotraukos.

1950 - 1952 m.

atliktas kameralinis miškotvarkos medžiagos pertvarkymas dėl vykdytos miškų ūkio reorganizacijos.

1955 - 1957 m.

inventorizuoti kolūkių ir tarybinių ūkių miškai (552 tūkst. ha). Taigi, baigta visų Lietuvos miškų pirmoji pokarinė inventorizacija

1958 - 1963 m.

atlikta antroji pokarinė visų miškų inventorizacija (1698 tūkst. ha).

1959 m.

pradėti miškų dirvožemių tyrimo darbai, 1960 - 1962 m. tyrinėtas medynų einamasis prieaugis.

1966 02 25 m.

patvirtintos pirmosios lietuviškos miškotvarkos taisyklės, "LTSR miškų tvarkymo dirvožeminiu - tipologiniu pagrindu taisyklės".

1966 - 1977 m.

atlikta trečioji pokarinė miškų inventorizacija (1729 tūkst. ha).

1972 m.

pradėtos miškotvarkos medžiagos apdorojimas ESM

1978 m.

Miškotvarkos įmonė perkelta į naujai pastatytus rūmus. Pramonės pr. 11a, Kaune.

1978 - 1987 m.

atlikta ketvirtoji pokarinė miškų inventorizacija (1878 tūkst. ha) pagal "Lietuvos miškų pakartotinio tvarkymo augaviečių pagrindu taisykles"

1979 m.

pradėtas formuoti Lietuvos TSR miškų taksacinių duomenų bankas.

1982 m.

įkurtas nuosavas  įmonės skaičiavimo centras.

1988 m.

pradėta penktoji miškų inventorizacija

1991 01 15 m.

Lietuvos "Miško projektas" išėjo iš sąjunginio susivienijimo "Lesprojekt" pavaldumo ir veikia kaip valstybės įmonė - Valstybinis miškotvarkos institutas, pradžioje Gamtos išteklių departamento prie LR Vyriausybės reguliavimo sferoje, nuo1991 m. Valstybinės geodezijos tarnybos, nuo 1998 m. Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos, nuo  1998 m. Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos, o nuo 2001 Aplinkos ministerijos reguliavimo sferoje.

1992 m.

pradėti žemės reformos darbai. Buvę privatūs miškai grąžinami teisėtiems savininkams valstybinėse miškų urėdijose ir nacionaliniuose parkuose.

1995 m.

kartografinė medžiaga pradėta ruošti geoinformacinių sistemų metodais.

1998 m.

pradėta nacionalinė miškų inventorizacija atrankiniu metodu.

2001 m.

pradėti rengti ortofotoplanai..

2002 m. Lietuvos miškotvarkos 80-čiui išleistas leidinys "Lietuvos miškotvarka ir jos raida".