« Back

Informacinis pranešimas apie rengiamą VĮ Šiaulių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektą

Baigiamas rengti VĮ Šiaulių miškų urėdijos valdomų valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas.

Projekto organizatorius VĮ Šiaulių miškų urėdija, Žalioji g. 2, Toliočių k., LT-76319 Šiaulių r. sav.,  tel. (8-41) 547094, el. p. info@simu.lt.

Projekto rengėjas VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Pramonės per. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 33, el. p. info@lvmi.is.lt

Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti VĮ Valstybiniame miškotvarkos institute, Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 49, el. p. darius_d@lvmi.lt  nuo 2017 m. lapkričio 03 d., o nuo lapkričio 20 d. ir Šiaulių miškų urėdijoje, Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių r. sav.

Viešas svarstymas. Projekto pristatymas viešam susirinkimui įvyks 2017 m. gruodžio 01 d.   13 val. VĮ Šiaulių miškų urėdijoje, Žalioji g. 2, Toliočių k., Šiaulių r. sav. Jo metu bus pristatomos miškų ūkinės priemonės ateinančiam dešimtmečiui – rekreacinis miškų tvarkymas, gamtosauginės, ūkinės priemonės, ugdomųjų, sanitarinių ir kraštovaizdžio formavimo kirtimų ir želdinimo apimtys.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti organizatoriui ir/ar projekto rengėjui visu projekto rengimo laikotarpiu iki viešo svarstymo ir jo metu.

    

Susipažinimui: Miško išteklių rodikliai ir vidinės miškotvarkos projekto sprendiniai 2017 – 2026 metams