« Back

Informacinis pranešimas apie rengiamą VĮ Mažeikių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektą

Baigiamas rengti Mažeikių miškų urėdijos valdomų valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas.

Projekto organizatorius Mažeikių miškų urėdija, Senkelio g. 14, Mažeikiai, LT-89126, tel. (8-443) 77838, el. p. info@mazmu.lt

Projekto rengėjas VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Pramonės per. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 33, el. p. info@lvmi.is.lt

Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Pramonės per. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 53, el. p. nerijus_p@lvmi.lt nuo 2017 m. lapkričio 02 d., o nuo lapkričio 17 d. ir Mažeikių miškų urėdijoje, Senkelio g. 14, Mažeikiai.

Viešas svarstymas. Projekto pristatymas viešam susirinkimui įvyks 2017 m. gruodžio 01 d. 10 val. Mažeikių miškų urėdijoje, Senkelio g. 14, Mažeikiai. Jo metu bus pristatomos miškų ūkinės priemonės ateinančiam dešimtmečiui – rekreacinis miškų tvarkymas, gamtosauginės, ūkinės priemonės, ugdomųjų, sanitarinių ir kraštovaizdžio formavimo kirtimų ir želdinimo apimtys.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti organizatoriui ir/ar projekto rengėjui visu projekto rengimo laikotarpiu iki viešo svarstymo ir jo metu.

Susipažinimui: Miško išteklių rodikliai ir vidinės miškotvarkos projekto sprendiniai 2017 – 2026 metams