« Back

Informacinis pranešimas apie rengiamą VĮ Joniškio miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektą

Baigiamas rengti VĮ Joniškio miškų urėdijos patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektas.

Projekto organizatorius – VĮ Joniškio miškų urėdija, Urėdijos g. 1, Beržininkų k., LT-84193 Joniškio r. sav., ,  tel. (8-426) 52032, el. p. info@jonmu.lt.

Projekto rengėjas – VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Pramonės per. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 49 02 33, el. p. info@lvmi.is.lt.

Su rengiamo projekto sprendiniais galima susipažinti: VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas, Pramonės per. 11A, Kaunas, tel. (8-37) 49 02 53, el. p. vidmantas.d@lvmi.lt nuo 2017 m. lapkričio 2 d., o nuo lapkričio 17 d. ir Joniškio miškų urėdijoje, Urėdijos g. 1, Beržininkų k., Joniškio r. sav.

Viešas svarstymas. Projekto pristatymas viešam susirinkimui įvyks 2017 m. gruodžio 1 d.   10 val. Joniškio miškų urėdijoje, Urėdijos g. 1, Beržininkų k., Joniškio r. sav. Jo metu bus pristatomos miškų ūkinės priemonės ateinančiam dešimtmečiui – rekreacinis miškų tvarkymas, gamtosauginės, ūkinės priemonės, ugdomųjų, sanitarinių ir kraštovaizdžio formavimo kirtimų ir želdinimo apimtys.
Pastabas ir pasiūlymus galima teikti organizatoriui ir/ar projekto rengėjui visu projekto rengimo laikotarpiu iki viešo svarstymo ir jo metu.
 

Susipažinimui: Miško išteklių rodikliai ir vidinės miškotvarkos projekto sprendiniai 2017 – 2026 metams